5.2 Barne-ebaluazioa eta zerbitzuen memoriak


Politiken eta zerbitzu publikoen ebaluazioa hau da: erakunde baten esku-hartze publikoa behatzeko, neurtzeko, aztertzeko eta interpretatzeko prozesu sistemikoa, ebidentzietan oinarritutako balorazioa egitera bideratua, diseinuari, praktikari, ondorioei, emaitzei eta eraginei dagokienez. Ebaluazio baten helburu nagusia da zehaztea programa baten xedeek eta eraginkortasunak zenbaterainoko garrantzia duten, eta horiek zenbateraino bete diren (erabakitzaile publikoek helburu hori lortzen ahalegindu behar dute). Politika publikoen ebaluazioaren kasuan, garapen sozialari dagokion eragina eta herritarren ongizatea ere neurtzen dira. Izan ere, politika publikoak ebaluatzeak bide eman diezaieke konfiantzari, gardentasunari eta parte-hartze sozialari. 

 Esku-hartze publikoen memoriek eta ebaluazioak gardenak izan behar dute nahitaez.

  

Loturak:

Udalaren balorazioari buruzko azterlana 2014

Gizarte Ekintza Arloaren memoriak 2016

  

Agiriak:


Eguneratuta
Atzera