3 Ekonomiari, finantzei eta ondareari buruzko informazioa
 • 3.1 Aurrekontua

  Eguneratuta

 • 3.2 Aurrekontu-exekuzioa

  Eguneratuta

 • 3.3 Urteko kontuak

  Eguneratuta

 • 3.4 Ondasunak eta eskubideak

  Eguneratuta

 • 3.5 Zorpetzea

  Eguneratuta

 • 3.6 Ekonomia- eta finantza-ratioak

  Eguneratuta