2016/02/18

Gardentasuna: zer da eta zertara behartzen gaitu?

Gardentasuna: zer da eta zertara behartzen gaitu?
_______________________________________________________________________________


Gardentasun politikoa hau da: “Gobernuek herritarrei jarduketa guztiei buruzko informazioa (batez ere diru publikoaren erabilerari buruzkoa) emateko duten betebeharra, ustelkeria-kasuak saihesteko”.

Aplikatzeko oinarrizko araudia Gardentasunari, Informazio Publikoa eskuratzeari eta Gobernu Onari buruzko 19/2013 Legetik eratorritakoa da. Estatuko araudia da, eta 2013ko abenduaren 10ean argitaratu zen BOEn. Gardentasuna lortzeko legea aplikatu denetik, tokiko erakundeek 2015eko abendutik aurrera derrigor argitaratu behar dituzte gardentasun aktiboari buruzko edukiak. 

Egun sortzen ari dira Euskadin aplikatzeko araudia, eta, aurreikusten denez, euskal udalen gardentasun-betebeharrak zehaztu eta zabalduko ditu. Euskal Autonomia Erkidegoko gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko legeaz eta Udalen Legeaz.

Agiriak:
Atzera